EXCAVACIONS GERMANS CASES SL és una empresa del sector de la construcció, dedicada a excavacions, moviment de terres, transport de materials de la construcció, trituració i cribatge de tot tipus de material, lloguer de contenidors d’obra i al reciclatge de residus de la construcció.

 

És una Empresa familiar que ha experimentat un gran creixement des de la seva constitució, gràcies a la qualitat dels serveis que ofereix als seus clients i a la millora continua.

El seu principal objectiu és donar un servei integral i adaptat en funció de les necessitats particulars de cada client, i per aquest motiu disposa d’una àmplia diversitat de maquinària i d’un equip humà qualificat i especialitzat.