Moviment de terres

Oferim serveis de:

  • Excavació.
  • Preparació de terreny, camins i carreteres.
  • Arrenjaments de camins i urbanitzacions de carrers.

L’empresa disposa del següent parc de maquinària: Giratòria sobre pneumàtics i sobre cadenes, retro- excavadores , retro-carregadora, mini retro-carregadora, rodillo compactador i un tractor de orugues.