Transport i venda d'àrids

L’empresa ofereix el transport de tot tipus de material de construcció. 

Disposa del següent transport: Camions dumper, camió banyera, camió porta-contenidors i un camió góndola.

Per la venda d’ àrids, ofereix: tot tipus de graves, arenes, tot-ú, pedra, etc...